Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Projektledning

Vårt kompetensområde är projektledning och projektutveckling i bygg- och fastighetsprojekt.

Som projektledare är vi verksamma i projektets alla olika faser där vi företräder allt ifrån fastighetsägare till första gångs byggare av egna hem,  i gränssnittet mot projektets alla intressenter. Vi kan ta ansvaret för helheten som byggherreombud och/eller som projektchef alternativt kan vi avlasta kundens egna projektledare med valda delar. Innehållet för vår roll som projektledare definierar vi tillsammans med vår kund för att optimera efter det behov som finns.

Vårt team har en lång och bred erfarenhet som projektledare av såväl mindre hyresgästanpassningar som större komplexa ombyggnationer och riktigt stora nyproduktionsprojekt.

Vi besitter kompetens och erfarenhet inom byggledning och i nära dialog med byggentreprenören samordnar vi entreprenadens framdrift baserat på avtalad entreprenadform. Vi följer upp arbetet och finns på plats för att stödja och säkerställa projektets vision och målsättningar.

Vi tar fram övergripande projekttidsplaner, leder byggmöten och bevakar beställarens intressen i produktionen, ekonomi, planering samt entreprenörens upphandling av underentreprenörer. Vi leder beställarens ekonomimöten, utför kostnadsstyrning, kvalitetsuppföljning och håller koll på förändringar i projektets ekonomi.

Som byggledare  ser vi till att vara beställarens förlängda arm på arbetsplatsen och genom vårt arbetssätt skapa tydlighet, engagemang, trygghet och god anda i projektet.

Klicka här för ordlista med fackuttryck