Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Kontrollansvarig

Vad kan du förvänta dig av din kontrollansvarige, och hur säkerställs kvaliteten på ditt hus?

Att bygga ett nytt hus idag, och samtidigt följa alla krav och myndighetsbestämmelser är en djungel, det är fastighetens ägare, som enligt lag är byggherre, därför är det lagstadgat att det måste finns en sakkunnig kontrollansvarig, som hjälper byggherren att veta vilka krav som skall uppfyllas.

Din kontrollansvarige skall före byggsamrådet med kommunen, ha gått igenom ritningar, beskrivningar för ert hus, och upprättat en kontrollplan, som visar att byggherren följer upp att myndighetskraven beaktas.

Kvaliteten på ert hus säkerställs med hjälp av ”egen kontroller”, vilket innebär att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör signerar att man utfört sina olika arbetsuppgifter, arbetsmoment på ett korrekt sätt, och att man följt gällande regler och normer.

Kommunens byggnadsinspektör skall, vid två-tre tillfällen, besöka byggplatsen, för att tillsammans med den kontrollansvarige, säkerställa att de absolut viktigaste momenten ute på byggplats, blir korrekta. De vanligaste kontrollpunkterna brukar vara markarbetet/gjutningen av plattan/montage av vägg block, samt plastfoliens tätning. Dessa moment brukar kontrolleras speciellt.

Det arbete som utförs i fabriken, kontrolleras av en certifierad person från husleverantören.

Besiktningen av huset utförs av en fristående certifierad besiktningsman, det är han som godkänner, eller underkänner utförandet av byggnationen.

Din kontrollansvarige skall i samband med slutbesiktningen, gå igenom och kontrollera, så att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör har signerat, och därmed följt kontrollplanen, kontrollsansvarige skall samtidigt inhämta husets projektering, eventuella lagstadgade beräkningar och besiktningar ( som tex injusteringen av värme/ventilation) och för byggherrens räkning ansöka om slutbevis, något som krävs för att man skall få flytta in i sitt nya hus

Vi hoppas att vi får Ert förtroende!
//Riksbehöriga Nivå Kvalificerad enligt PBL