Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsäkerhetsprojektering ställer krav på kompetens inom byggnadsfysik.

I projekteringen får byggnaden sin tekniska utformning. Du väljer installationer och dimensionerar dem. Arbetet resulterar i bygghandlingarna, som omfattar tekniska beskrivningar samt byggnads- och installationsritningar.

Fuktsäkerhetsprojekteringen ingår som en del i projekteringsarbetet. De tekniska lösningarna ska utformas och kontrolleras med hänsyn till de fuktbelastningar som byggnaden kommer att utsättas för.

I fuktsäkerhetsprojekteringen ska du också skriva anvisningarna för hur fuktsäkerhetsarbetet ska skötas under byggtiden och beskriva det förebyggande underhållsbehovet för att undvika fuktskador efter inflyttningen.