Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Brandskyddsbeskrivningar

Brandskyddsbeskrivningen beskriver byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Arbetet utförs i flera steg vid projekteringen, och även efter utförd entreprenad (så kallad relationshandling) för att göra det så effektivt, enkelt och överskådligt som möjligt. Några exempel på huvudområden i en brandskyddsdokumentation, se nedan.

 • – Översiktlig beskrivning
 • – Dimensionerande förutsättningar
 • – Utrymningsvägar
 • – Skydd mot brandspridning inom brandcell
 • – Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
 • – Bärförmåga vid brand
 • – Skydd mot uppkomst av brand
 • – Ventilationssystem
 • – Fast släckanordning
 • – Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning
 • – Drift- och underhålls
 • – Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan