Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan.

Planen är till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi.

Oftast upprättas en ekonomisk plan/kostandskalkyl i samband med nyproduktion av bostadsrätter eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Men kan också vara aktuellt för äldre föreningar som behöver en ny, uppdaterad ekonomisk plan då väsentliga skillnader finns jämfört med tidigare.

Varje bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som är ansvarig för framtagning av planen och registrera den hos Bolagsverket.

Om en bostadsrättsförening inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan så får inte bostadsrättsföreningen upplåta bostadsrätter, varken vid nybyggnation eller vid ombildning till bostadsrätter. En bostadsrättsförening måste alltså ha en ekonomisk plan.

Kontrollkompaniet  hjälper dig att arbeta fram en kostnadskalkyl/ekonomisk plan, där vi tillsammans utformar en långsiktig och hållbar ekonomisk plan. När du anlitar oss för att upprätta en ekonomisk plan så tar vi ett helhetsansvar, och där vi exempelvis ombesörjer intygsgivning av planen, med hjälp av utomstående samarbetspartners.

Vi har även egna intygsgivare om ni valt att ta fram ekonomisk plan eller kostnadskalkyl med annan leverantör av tjänsten.