Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Kontrollkompaniet kan hjälpa er med:

– Kontrollansvarig enligt PBL och som tilläggstjänst utföra kontroller av entreprenadarbeten.
– Kontrollera avtal och entreprenadbeskrivningar.
– Intygsgivning av bostadsrätter eller framtagning av kostnadskalkyler/ekonomiska planer.
– Projektleda villa- eller lägenhetsprojekt från ax till limpa.
– Driva komplicerade ärenden mot kommun/länsstyrelsen i avseende byggrelaterad husprojekt.

Samt mycket, mycket mer!

Kontrollkompaniet består av personer som är och länge har varit verksamma inom sälj, juridik, bygg, konsult och entreprenadverksamhet. Beroende på ert behov, så disponerar vi de kunskaper och erfarenheter, som kan passa bäst för just era utmaningar

Vårt säte och ordinarie verksamhetsområde är Västsverige. Vi vill vara din hjälpande hand i en snårig bygg djungel

Kontakta oss

KONTROLLKOMPANIET I VÄST AB

ADRESS
TEL: 070-75 75 356
ORG-NR: 556082-7189

CALLE SANDBERG, RIKSBEHÖRIG K
SANDBERG@KONTROLLKOMPANIET.SE

MATTIAS JANSSON, RIKSBEHÖRIG K
JANSSON@KONTROLLKOMPANIET.SE

JESPER GUSTAFSSON, BEHÖRIG K
GUSTAFSSON@KONTROLLKOMPANIET.SE

Karlatornet

Vi är kontrollansvariga för Karlatornet som är en del av stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Där kommer en helt ny stadsdel att byggas och totalt kommer området att bestå av tio kvarter med bostäder, kontor, handel och service.

Vi på Kontrollkompaniet är otroligt ödmjuka inför den här ärofyllda uppgiften. Karlatornet är ett stort och häftigt projekt med stor dignitet och vi ser fram emot att vara kontrollansvariga för byggnationen av Karlatornet.

Kontrollansvarig

Vad kan du förvänta dig av din kontrollansvarige, och hur säkerställs kvaliteten på ditt hus?

Att bygga ett nytt hus idag, och samtidigt följa alla krav och myndighetsbestämmelser är en djungel, det är fastighetens ägare, som enligt lag är byggherre, därför är det lagstadgat att det måste finns en sakkunnig kontrollansvarig, som hjälper byggherren att veta vilka krav som skall uppfyllas.

Din kontrollansvarige skall före byggsamrådet med kommunen, ha gått igenom ritningar, beskrivningar för ert hus, och upprättat en kontrollplan, som visar att byggherren följer upp att myndighetskraven beaktas.

Kvaliteten på ert hus säkerställs med hjälp av ”egen kontroller”, vilket innebär att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör signerar att man utfört sina olika arbetsuppgifter, arbetsmoment på ett korrekt sätt, och att man följt gällande regler och normer.

Kommunens byggnadsinspektör skall, vid två-tre tillfällen, besöka byggplatsen, för att tillsammans med den kontrollansvarige, säkerställa att de absolut viktigaste momenten ute på byggplats, blir korrekta. De vanligaste kontrollpunkterna brukar vara markarbetet/gjutningen av plattan/montage av vägg block, samt plastfoliens tätning. Dessa moment brukar kontrolleras speciellt.

Det arbete som utförs i fabriken, kontrolleras av en certifierad person från husleverantören.

Besiktningen av huset utförs av en fristående certifierad besiktningsman, det är han som godkänner, eller underkänner utförandet av byggnationen.

Din kontrollansvarige skall i samband med slutbesiktningen, gå igenom och kontrollera, så att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör har signerat, och därmed följt kontrollplanen, kontrollsansvarige skall samtidigt inhämta husets projektering, eventuella lagstadgade beräkningar och besiktningar ( som tex injusteringen av värme/ventilation) och för byggherrens räkning ansöka om slutbevis, något som krävs för att man skall få flytta in i sitt nya hus

Vi hoppas att vi får Ert förtroende!
//Riksbehöriga Nivå Kvalificerad enligt PBL

Brandskyddsbeskrivningen beskriver byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Arbetet utförs i flera steg vid projekteringen, och även efter utförd entreprenad (så kallad relationshandling) för att göra det så effektivt, enkelt och överskådligt som möjligt. Några exempel på huvudområden i en brandskyddsdokumentation, se nedan.

 • Översiktlig beskrivning
 • Dimensionerande förutsättningar
 • Utrymningsvägar
 • Skydd mot brandspridning inom brandcell
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
 • Bärförmåga vid brand
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Ventilationssystem
 • Fast släckanordning
 • Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning
 • Drift- och underhålls
 • Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan

Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan.

Planen är till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Oftast upprättas en ekonomisk plan/kostandskalkyl i samband med nyproduktion av bostadsrätter eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Men kan också vara aktuellt för äldre föreningar som behöver en ny, uppdaterad ekonomisk plan då väsentliga skillnader finns jämfört med tidigare.

Varje bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som är ansvarig för framtagning av planen och registrera den hos Bolagsverket.

Om en bostadsrättsförening inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan så får inte bostadsrättsföreningen upplåta bostadsrätter, varken vid nybyggnation eller vid ombildning till bostadsrätter. En bostadsrättsförening måste alltså ha en ekonomisk plan.

Kontrollkompaniet  hjälper dig att arbeta fram en kostnadskalkyl/ekonomisk plan, där vi tillsammans utformar en långsiktig och hållbar ekonomisk plan. När du anlitar oss för att upprätta en ekonomisk plan så tar vi ett helhetsansvar, och där vi exempelvis ombesörjer intygsgivning av planen, med hjälp av utomstående samarbetspartners.

Vi har även egna intygsgivare om ni valt att ta fram ekonomisk plan eller kostnadskalkyl med annan leverantör av tjänsten.

Ett urval av våra referenser.

Ett genuint engagemang för oss som projektutvecklare, och för projektet är vad vi har fått, när vi använt Kontrollkompaniet för projektledning av lägenhetsprojekt från ritning till inflyttning av boende – Stefan Hansson, HanssonGruppen

Att låta Kontrollkompaniet driva planprocess med kommunen som part, har fungerat bra i de projekt som har initierats tillsammans med Kontrollkompaniet. – Henrik Nyqvist, NQ fastigheter

För Karla Staden Utveckling så har det, baserat på tidigare genomförda uppdrag som Kontrollansvarig av Kontrollkompaniet, varit självklart att ha med Kontrollkompaniet som KA från start in i Karlastaden, och specifikt med uppdrag för Karlatornet, Kvarteret Capella och Kvarteret Lynx. Ett intresse, ett engagemang och ett bra förhållningssätt både mot oss, mot Stadsbyggnadskontoret och övriga aktörer kännetecknar samarbetet. – Patrik Lindström, KSU

När vi har använt Kontrollkompaniet för intygsgivning av Bostadsrättsföreningar, så har vi fått en bra revision av våra underlag och en både för oss, och för den blivande föreningen, trygg handläggning. – Mattias Bengtsson, Mjöbäcksvillan

Korrekta och snabbt levererade brandskyddsbeskrivningar, med lösningsorienterad inställning och förslag på alternativa lösningar har varje gång, varit utfallet när vi köpt denna tjänst. – Ola Dyrö, Abovo Byggkonsult

Efter att ha haft Kontrollansvarig från Kontrollkompaniet på vår husbygge i Sälen, så var det självklart att ha dom som KA även för vår villadröm i Sandared.. – Jonas Sandberg

Fler referenser här

Vårt kompetensområde är projektledning och projektutveckling i bygg- och fastighetsprojekt.

 

Som projektledare är vi verksamma i projektets alla olika faser där vi företräder allt ifrån fastighetsägare till första gångs byggare av egna hem,  i gränssnittet mot projektets alla intressenter. Vi kan ta ansvaret för helheten som byggherreombud och/eller som projektchef alternativt kan vi avlasta kundens egna projektledare med valda delar. Innehållet för vår roll som projektledare definierar vi tillsammans med vår kund för att optimera efter det behov som finns.

Vårt team har en lång och bred erfarenhet som projektledare av såväl mindre hyresgästanpassningar som större komplexa ombyggnationer och riktigt stora nyproduktionsprojekt.

 

Vi besitter kompetens och erfarenhet inom byggledning och i nära dialog med byggentreprenören samordnar vi entreprenadens framdrift baserat på avtalad entreprenadform. Vi följer upp arbetet och finns på plats för att stödja och säkerställa projektets vision och målsättningar.

Vi tar fram övergripande projekttidsplaner, leder byggmöten och bevakar beställarens intressen i produktionen, ekonomi, planering samt entreprenörens upphandling av underentreprenörer. Vi leder beställarens ekonomimöten, utför kostnadsstyrning, kvalitetsuppföljning och håller koll på förändringar i projektets ekonomi.

Som byggledare  ser vi till att vara beställarens förlängda arm på arbetsplatsen och genom vårt arbetssätt skapa tydlighet, engagemang, trygghet och god anda i projektet.

 

Klicka här för ordlista med fackuttryck

Urval av uppdragsgivare:

Coop Fastigheter

HusArvid AB/Viaredsstrandsfastigheter AB

Mjöbäcksvillan

Nordica Fastigheter

Veidekke Region Väst

BRF Näckten

GredAB ventilation AB

Svenska Skolmoduler AB

STAB

Adapta Fastigheter AB

SERNEKE Projektutveckling AB

BRF Solståndet