Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Kontrollkompaniet kan hjälpa er med att vara:

– Kontrollansvarig.
– Utföra kontroller av entreprenadarbeten.
– Kontrollera avtal och entreprenadbeskrivningar.
– Planera och genomföra företagsanpassade säljträningar.
– Driva komplicerade ärenden mot kommun/länsstyrelsen i avseende byggrelaterad husprojekt.

Samt mycket, mycket mer!

Kontrollkompaniet består av personer som är och länge har varit verksamma inom sälj, juridik, bygg, konsult och entreprenadverksamhet. Beroende på ert behov, så disponerar vi de kunskaper och erfarenheter, som kan passa bäst för just era utmaningar

Vårt säte och ordinarie verksamhetsområde är Västsverige. Vi vill vara din hjälpande hand i en snårig bygg djungel

Karlatornet

Vi är kontrollansvariga för Karlatornet som är en del av stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Där kommer en helt ny stadsdel att byggas och totalt kommer området att bestå av tio kvarter med bostäder, kontor, handel och service.

Vi på Kontrollkompaniet är otroligt ödmjuka inför den här ärofyllda uppgiften. Karlatornet är ett stort och häftigt projekt med stor dignitet och vi ser fram emot att vara kontrollansvariga för byggnationen av Karlatornet.

Kontrollansvarig

Vad kan du förvänta dig av din kontrollansvarige, och hur säkerställs kvaliteten på ditt hus?

Att bygga ett nytt hus idag, och samtidigt följa alla krav och myndighetsbestämmelser är en djungel, det är fastighetens ägare, som enligt lag är byggherre, därför är det lagstadgat att det måste finns en sakkunnig kontrollansvarig, som hjälper byggherren att veta vilka krav som skall uppfyllas.

Din kontrollansvarige skall före byggsamrådet med kommunen, ha gått igenom ritningar, beskrivningar för ert hus, och upprättat en kontrollplan, som visar att byggherren följer upp att myndighetskraven beaktas.

Kvaliteten på ert hus säkerställs med hjälp av ”egen kontroller”, vilket innebär att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör signerar att man utfört sina olika arbetsuppgifter, arbetsmoment på ett korrekt sätt, och att man följt gällande regler och normer.

Kommunens byggnadsinspektör skall, vid två-tre tillfällen, besöka byggplatsen, för att tillsammans med den kontrollansvarige, säkerställa att de absolut viktigaste momenten ute på byggplats, blir korrekta. De vanligaste kontrollpunkterna brukar vara markarbetet/gjutningen av plattan/montage av vägg block, samt plastfoliens tätning. Dessa moment brukar kontrolleras speciellt.

Det arbete som utförs i fabriken, kontrolleras av en certifierad person från husleverantören.

Besiktningen av huset utförs av en fristående certifierad besiktningsman, det är han som godkänner, eller underkänner utförandet av byggnationen.

Din kontrollansvarige skall i samband med slutbesiktningen, gå igenom och kontrollera, så att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör har signerat, och därmed följt kontrollplanen, kontrollsansvarige skall samtidigt inhämta husets projektering, eventuella lagstadgade beräkningar och besiktningar ( som tex injusteringen av värme/ventilation) och för byggherrens räkning ansöka om slutbevis, något som krävs för att man skall få flytta in i sitt nya hus

Vi hoppas att vi får Ert förtroende!
//Riksbehöriga Nivå Kvalificerad enligt PBL

”Ibland har vi tänkt att utan kontrollkompaniet
hade vi aldrig klarat av att få bygget i hamn!”

Vi har anlitat Calle Sandberg på Kontrollkompaniet som kontrollansvarig för vårt husbygge i Vänga 2013-2014.
På ett fullständigt betryggande sätt har han följt hela processen från bygglov till slutbesiktning. Han har varit på plats och gjort tillsyn och kontroller, vi har inte behövt oroa oss i något moment. Utöver det har det alltid varit möjligt att ställa frågor och snabbt få svar. Vi kan varmt rekommendera
Calle Sandberg, vi är mycket nöjda!

Bästa hälsningar Anna-Karin Albertsson, Borås

 

Fler referenser här

Ordlista

Det är inte lätt att hänga med i alla fackuttryck, därför har vi en liten ordlista så att det blir enklare.

 

Ladda ner ordlistan här

Pågående

http://www.serneke.se/projekt/gamlestads-torg/
Uppdragsgivare Platzer

Avslutade

http://www.serneke.se/projekt/prioritet-serneke-arena/
Uppdragsgivare Serneke projektutveckling

http://www.serneke.se/projekt/sodercity/
U
ppdragsgivare Adapta fastigheter

Urval av tidigare
uppdragsgivare:

Ballingslöv

Coop Fastigheter

HusArvid AB

Veidekke Region Väst

BRF Näckten

Göran Kjellberg fastighets AB

GredAB ventilation AB

Svenska Skolmoduler AB

Specialbygg i Borås AB

STAB

Adapta Fastigheter AB

SERNEKE Projektutveckling AB

BRF Solståndet

Kontakta oss

KONTROLLKOMPANIET I VÄST AB

ADRESS
TEL: 070-75 75 356
ORG-NR: 556082-7189

CALLE SANDBERG, RIKSBEHÖRIG K
SANDBERG@KONTROLLKOMPANIET.SE

MATTIAS JANSSON, RIKSBEHÖRIG K
JANSSON@KONTROLLKOMPANIET.SE